Nikking i fotball – Er det skadelig for hjernen?

Fotball er verdens mest populære idrett, med over 265 millioner spillere spredt over hele verden. Det unike med fotball, er at man benytter hodet som en aktiv del av spillet. Selv om forskning de seneste årene har antydet at dette kan være skadelig for hjernen, anses det fortsatt som et uavklart spørsmål. Det skal vi finne ut av!

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Gjentatte lavgradige hodestøt – Endringer i hjernen og kliniske konsekvenser

Formål

  1. Evaluere endringer i hjernen og kliniske konsekvenser som følge av gjentatte hodestøt i fotball,
  2.  utvikle diagnostiske biomarkører,
  3. evaluere metoder for å måle omfanget av hodestøt,
  4. kartlegge forekomsten av nikking i ungdomsfotball.

Prosjektbeskrivelse

REPIMPACT er en prospektiv kohortstudie hvor unge fotballspillere (14-16 år) sammenlignes med en kontrollgruppe fra ikke-kontaktidretter (svømmere, syklister etc).

Deltakerne følges i totalt 12 måneder, hvor det utføres en rekke tester både før og etter en sesong med aktiv deltakelse i idretten (bl.a. MR av hodet og nevropsykologisk testing). Dette danner grunnlaget for å evaluere om gjentatte, lavgradige hodestøt (dvs. nikking) har en negativ påvirkning på hjernens helse og utvikling.

Prosjektet er del av en multisenter-studie, hvor datainnsamlingen foregår i Norge, Belgia og Tyskland, og ferdigstilles ila. 2020

REPIMPACT danner grunnlaget for samtlige av Stians prosjekter. For spesifikk info om hver enkeltstudie, følg linkene under:

Studie 1: Dysregulerte miRNAer i serum: Har de potensiale som nye biomarkører for milde traumatiske hjerneskader og gjentatte lavgradige hodestøt i fotball?

Studie 2: Tau protein og neurofilament light chain i serum som biomarkører for milde traumatiske hjerneskader og gjentatte lavgradige hodestøt i fotball

Studie 3: Nikking i fotball – Hjerneforandringer og kliniske konsekvenser som følge av gjentatte, lavgradige hodestøt (REPIMPACT)

Studie 4: Anvendelse av øregangskoblet akselerometer for måling av hodestøt i fotball – Validering i laboratorium og på fotballbanen

Les hele rapporten

Last ned fra Brage