Neuromuskulær tretthet, gjenoppretting og hormonell respons på styrkeøvelse og tung trening

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Neuromuscular fatigue, recovery, and hormonal responses to strength exercise and heavy training

Prosjektbeskrivelse

Truls Raastad forsvarte 21. mai, sin avhandling: "Neuromuscular fatigue, recovery, and hormonal responses to strength exercise and heavy training", for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag.
 
Truls Raastad er født 25. September 1968. Han vokste opp på Sokna i Buskerud.
 
I sin grunnutdannelse har Truls Raastad grunnfag idrett fra Sjøforsvarets Gymnastikkskole i Bergen, Trenerstudiet i fotball ved Norges idrettshøgskole, Helselære og Idrettsbiologi ved Norges idrettshøgskole og 2½ årig studium i ernæringsfysiologi ved Universitet i Oslo. Han fullførte hovedfag idrett ved Norges idrettshøgskole våren 1995. Han har vært aktiv utøver innen kombinert og fotball.
 
Truls Raastad fikk stipendiatstilling ved Norges idrettshøgskole i september 1995. Doktorgradsarbeidet har vært "restitusjon og overtrening innen styrketrening", med fokus på endringer av kontraktile egenskaper i muskulatur og hormonkonsentrasjoner i blod. Forsøkspersoner har vært styrkeutøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt studenter ved Norges idrettshøgskole.
 
Avhandlingen består av en studie av styrkeløftere i forberedelsesfasen til et viktig mesterskap og to eksperimentelle studier. I studien av styrkeløftere beskriver Raastad hvordan treningsvolum og treningsintensitet endres de siste 5-7 uker før mesterskapet og at dette i liten grad påvirker hormonkonsentrasjoner i blod. I sitt første eksperimentelle studie har han beskrevet hvordan muskulaturs evne til å utvikle kraft restitueres de første 35 timene etter en styrketreningsøkt. Raastad har påvist et karakteristisk bifasisk restitusjonsforløp som tidligere kun er beskrevet etter ekstremt muskelødeleggende protokoller. I det andre eksperimentelle studiet har han i studert hvordan en kort periode med meget hard trening påvirker prestasjon, restitusjon og hormonell respons.
 
Komite:
Professor Arne Høstmark, Norges idrettshøgskole, leder
Professor Alf Thorstensson, Idrottshögskolan i Stockholm, 1. opponent
Professor Michael Kjær, Bispeberg Hospital, København, 2. opponent