Muskelproteinnedbrytning hos eldre

Med økende alder ser man en gradvis reduksjon i muskelmasse og muskelstyrke, omtalt sarkopeni. Dersom man i større grad får kartlagt mekanismene som ligger til grunn for denne nedgangen, vil man ha bedre forutsetninger for å motvirke disse aldersrelaterte endringene.

Tid:

Sted: Norges Idrettshøgskole

Formell tittel

Hvilken rolle spiller regulering av muskelproteinnedbrytning for bevaring av muskelmasse og muskelkvalitet hos eldre?

Formål

I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan systemer som bryter ned muskelproteiner påvirkes akutt i forbindelse med en styrketreningsøkt, samt hvordan disse systemene påvirkes ved styrketrening over tid. Vi ønsker også å finne ut om disse systemene reguleres ulikt hos eldre sammenlignet med yngre, og hvorvidt aktivitetsnivå/treningsstatus er av betydning. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom muskelproteinnedbrytning og muskelkvalitet. Kan den aldersrelaterte nedgangen i muskelkvalitet til dels tilskrives problemer med nedbrytning av «ødelagte» proteiner og organeller?

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil blant annet benytte resultater fra to studier som allerede er gjennomført ved Seksjon for Fysisk Prestasjonsevne. I disse studiene har man tatt muskelbiopsier fra yngre og eldre personer, både i forbindelse med én enkelt styrketreningsøkt, samt før og etter en styrketreningsperiode på 12 uker. I tillegg til å analysere disse muskelprøvene, vil det gjennomføres en styrketreningsintervensjon på eldre personer med sarkopeni. På denne måten vil vi kunne sammenligne personer med ulik alder og treningsstatus.