Muskel- og senesamspill hos idrettsutøvere med ulike arbeidskrav

Formell tittel

Muskel- og senesamspill hos idrettsutøvere med ulike krav til muskel og senesystemet i beina (Muskel-sene prosjektet)

Formål

Formålet med denne tverrsnittstudien er å studere samspillet mellom sener og muskler hos tre grupper av idrettsutøvere hvor kravet til muskel- og seneegenskaper er forskjellig.

Prosjektbeskrivelse

I denne studien vil vi studere sammenhenger mellom musklene og senenes strukturelle og mekaniske egenskaper, og relatere disse funnene til de krav de ulike idrettene setter. De tre gruppene av idrettsutøvere som vil bli undersøkt er: 1) Utøvere med store krav til eksplosivitet/spenst i strekkapparatet i beina (høydehopp, tresteg, lengdehopp), utøvere med store krav til utholdenhet i strekkapparatet i (langdistanseløpere og langrennsløpere), og utøvere med stort krav til muskelstyrke/muskelvolum i strekkapparatet i beina (styrkeløft, kroppsbygging). Hver gruppe vil igjen deles i to kategorier; eldre/erfarne utøvere og unge/mindre erfarne utøvere.
Variablene som vil bli testet er muskelstyrke(dynamisk og isometrisk), hurtighet (40m sprint), spenst, fjærstivhet i bein (forflytting av tyngdepunkt i repeterte hopp) og sene (ultralyd), muskeltverrsnitt og senetverrsnitt (MR). Muskel og senesystemet som vil bli undersøkt er knestrekkerne med patellarsenen, og leggmuskulatur festet i akillessenen.