Mulighetenes pedagogikk - i skole og fritid

-

Formell tittel

Mulighetenes pedagogikk - i skole og fritid

Formål

Prosjektet skal analysere ulike aktivitetskontekster i skole og fritid der ungdom inngår eller kan inngå. Målet med prosjektet er å beskrive, forklare eller forstå de ulike kontekstene og på dette grunnlaget gjøre rede for hvordan en kan gjøre aktivitetskontekster mer interessante og lettere tilgjengelig for ungdom. Ungdom, selvutvikling, identitet, mening og ”det gode liv” - i kontekst er sentrale begreper i prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal ta opp i seg ulike studier som har til hensikt å utvikle mulighetenes pedagogikk. Prosjektet er i en oppstartsfase og vil i denne fasen bestå av flere mindre studier som skal dokumentere hva som faktisk er mulig å få til i arbeid med ungdom gjennom tilrettelagt pedagogisk virksomhet.