Motivasjon og stresshåndtering for olympiske og paralympiske utøvere

Tid:

Sted:

Formell tittel

Motivation and Coping with Stress in Olympic And Paralympic Athletes

Prosjektbeskrivelse

Anne Marte Pensgård forsvarte 20. februar, 1998 sin avhandling "Motivation and Coping with Stress in Olympic And Paralympic Athletes" for graden Doctor Scientiarium ved Norges idrettshøgskole.
 
Anne Marte Pensgård ble født i Haugesund 16.10.1964. Hun har hele sin akademiske utdanning fra Norges idrettshøgskole og ble uteksaminert som Idrettskandidat i mars 1993. Fagkretsen omfatter grunnfag og mellomfag idrett, samt de ettårige mellomfagstilleggene Helse- og idrettsbiologi og Kultur- og idrettsforvaltning. Hovedfagseksamen ble tatt innen idrettspsykologi og tittelen på hovedfagsoppgaven var: Motivasjon for fysisk aktivitet. Doktorgradsarbeidet ble påbegynt september 1993, og avhandlingen ble innlevert for bedømmelse i desember 1997.
 
Den foreliggende avhandlingen har tittel: Motivation and Coping with Stress in Olympic And Paralympic Athletes. Avhandlingen omfatter fem artikler og tar for seg sammenhengen mellom motivasjonelle faktorer og opplevelse av og mestring av negativt stress. Den bygger på en studie av de norske utøverne i de Olympiske og Paralympiske leker på Lillehammer i 1994 samt det norske kvinnelandslaget i fotball i Atlanta i 1996. Pensgård kartlegger de kilder til stress en OL-deltaker opplever i sin fulle bredde.
 
Hvorledes utøveren takler opplevelsene av stress forstås i lys av så vel den individuelle motivasjonen som det motivasjonelle klima som omgir utøveren. Samspillet mellom motivasjon og mestring av stress er ikke tidligere undersøkt, og Pensgård bidrar her med et verdifullt nybrottsarbeid innen idrettspsykologien som kan få stor praktisk betydning.