Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett.

-

Formell tittel

Utvikling av unge utøvere i kunst og idrett: betydningen av variabler i selvmotivasjon og karakteristikker i læringskonteksten.

Formål

I dette prosjektet undersøker og sammenligner vi kvalitet i læringskontekst innenfor kunst- og idrett og ser på hvilken betydning dette har for unge utøveres motivasjon, prestasjon og psykisk helse.

Kunst og idrett er to felt som engasjerer en rekke barn og unge i ukentlig aktivitet, der det også jobbes mye med talentutvikling. Kunst og idrett er forankret i forskjellige læringstradisjoner og tilnærminger, og det skaper derfor ulike betingelser for utfoldelse og utvikling.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU ved NIH, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due musikkinstitutt. Deltakerne er i alderen 15–19 år, og er høyt selekterte utøvere som satser mot en profesjonell karriere innenfor musikk, toppidrett eller dans.

Prosjektet er unikt i sitt slag, da det foreligger lite komparativ forskning på læringskultur og prestasjonskultur mellom kunst og idrett i norsk kontekst. Talentutvikling henger tett sammen med breddeaktivitet og spenner seg fra tidlig barndom og fram til en profesjonell karriere. Grunnlaget som legges i breddeaktivitet er en viktig faktor for videre utvikling. Prosjektet ønsker å bidra til å identifisere sterke og svake sider ved norsk talentutvikling. Målet er å kunne gi viktige anvendte innspill til hvordan man tilrettelegger bedre for en sunn og god utvikling av unge utøvere, der prestasjoner og psykisk velvære går hånd i hånd. 

Resultat

Resultatene av forskningen deles og formidles tilbake til talentutviklingsmiljøene ved Olympiatoppen og særforbundene i NIF. I tillegg vil resultatene formidles ved utdanning av framtidige lærere og trenere ved Kunsthøgskolen, Baratt Due og NIH. Prosjektet kan således bidra til å påvirke barn og unges deltakelse i idrett og kunst gjennom å påvirke læringskulturene.