Motivasjon i barne- og ungdomsidrett

-

Tid:

Sted: Aud innsikt

Formell tittel

Motivasjon i barne- og ungdomsidrett: motivasjon, opplevd treneroppførsel, selvoppfattelse, og trivsel.

Formål

Formålet er å undersøke unge spilleres opplevelser i organisert lagidrett. Gjennom mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og opplevd treneroppførsel, kan vi øke kvaliteten rundt praksisveiledning. Det kan bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og ungdomsutøvere, og målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Spesifikt ser vi på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel– og spilleres motivasjon. Vi undersøker også hva motivasjonskvalitet har å si for spilleres angst, selvfølelse, trivsel og idrettsaktivitet utenfor lagsettingen. 

Prosjektbeskrivelse

Dette er et omfattende prosjekt, der rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, har deltatt. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som omhandler aspekter som motivasjon, selvfølelse, angst, trivsel og treneroppførsel. I tillegg til å være basert på data samlet inn gjennom det internasjonale PAPA-prosjektet, ble det i 2014 samlet inn ytterligere data fra 500 jentespillere i håndball og fotball, i alderen 11 til 19 år, som en del av et UEFA-finansiert prosjekt. Bakgrunnen for denne innsamlingen er et ønske fra UEFA om å fokusere på jenter i fotballen.

Resultat

Funnene fra artikkel en indikerte at både målorientering og motivasjonsregulering er viktig for en positiv selvoppfattelse, og gir støtte til ideen om å studere begge deler samtidig.

Resultatene fra artikkel to støtter tanken om at forholdet mellom utøvernes motivasjon og én type treneroppførsel kan variere som følge av en annen type treneroppførsel. Dette antyder viktigheten av å se på treneroppførsel som noe multidimensjonelt.

I artikkel tre var autonomi, men ikke kompetanse og sosial tilhørighet, relatert til positive endringer i hvor ofte utøverne deltok i fotballaktivitet utenfor lagkonteksten. Dette understreker den energigivende egenskapen til autonomi.

I artikkel fire viser vi at ikke alle trenere er klar over hvordan laget oppfatter det klimaet de skaper, og ved ulik oppfatning var det verste utfallet dersom treneren oppfattet miljøet som mindre resultatorientert, og mer mestringsorientert, sammenlignet med laget.

PAPA prosjektet er støttet økonomisk av The European Commission's Seventh Framework Program FP7/2007-2013 under the grant number 223600.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage