Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett

-

Formell tittel

Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners oppførsel og motivasjonskvalitet, basert på PAPA-prosjektet.

Formål

Vi ønsker å undersøke unge spilleres opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan man få en mer effektiv praksisveiledning. Målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. 

Prosjektbeskrivelse

Vi ønsker å undersøke unges opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om barn- og unges motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan det øke kvaliteten rundt praksisveiledning. Det kan bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og ungdomsutøvere, og målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Dette er et omfattende prosjekt, der rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, har deltatt. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som omhandler aspekter som motivasjon, selvfølelse, angst, vitalitet og treneroppførsel. I tillegg til å være basert på data samlet inn gjennom det internasjonale PAPA-prosjektet, ble det i 2014 samlet inn ytterligere data fra 500 jentespillere i håndball og fotball, i alderen 11 til 19 år, som en del av et UEFA-finansiert prosjekt. Bakgrunnen for denne innsamlingen er et ønske fra UEFA om å fokusere på jenter.

Gjennom dette prosjektet ser vi på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel– og spilleres motivasjon. Vi undersøker også hva motivasjonskvalitet har å si for spilleres angst, selvfølelse, trivsel, aktivitet utenfor lagsettingen og intensjon om å fortsette med idretten. 

Resultat

Arbeidet med dette prosjektet har resultert i en rekke foredrag i ulike idrettsklubber i Oslo-området.  Funn fra dette prosjektet har også bidratt til utviklingen av en presentasjon som inngår som en del av Norges Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs. En forskningsartikkel fra dette prosjektet ble presentert på European College of Sport Science kongressen i Tyskland sommeren 2017.

 

PAPA prosjektet er støttet økonomisk av The European Commission's Seventh Framework Program FP7/2007-2013 under the grant number 223600