Motivasjon og gleder i overgangen til ungdomsidrett

-

Formell tittel

Betydningen av motivasjon og treneratferd for deltakelse og glede i overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett

Formål

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan motivasjon og treneratferd spiller en rolle for unge utøvere sin deltakelse og glede i overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennomføre kvantitative spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer