Monocarboxylate transporters in excitable tissues: Expression patterns and activity dependence

Bergsersen, Linda Hildegard
stipendiat

Ottersen, Ole Petter
hovedveileder

Wærhaug, Ola
veileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Monocarboxylate transporters in excitable tissues: Expression patterns and activity dependence

Prosjektbeskrivelse

Linda Hildegard Bergersen forsvarte 9. mars sin avhandling: "Monocarboxylate transporters in excitable tissues: Expression patterns and activity dependence", for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for biologiske og idrettslige fag.
 
Linda Hildegard Bergersen er født 27.08.1963 og oppvokst på Lillehammer. Hun er utdannet ved Norges idrettshøgskole hvor hun har tatt grunnfag, mellomfag og hovedfag. Linda Hildegard Bergersen har arbeidet i skoleverket og som trener i rytmisk sportsgymnastikk. Hun har vært aktiv idrettsutøver i triathlon på internasjonalt nivå.
 
Linda Hildegard Bergersen har gjennomført sitt doktorgradarbeide under veiledning av
professor Ole Petter Ottersen og professor Ola Wærhaug ved Anatomisk institutt, UIO.
 
Monokarboksylater er viktige metabolitter i alle typer av celler. Melkesyre (laktat) er endeproduktet i glykolysen og den kvantitativt viktigste. Laktatanioner kan ikke passere plasmamembranen ved fri diffusjon som man tidligere har trodd, men behøver en spesifikk transport mekanisme som består av protonbundne monokarboksylat-transportører (MCTs). En hel familie av disse transport proteinene (MCT1-MCT7) er til nå blitt klonet.
 
I dette doktorgradsarbeidet viser Linda Hildegard Bergersen ved hjelp av immuncytokjemi på subcellulært nivå bl.a. distribusjon av MCT1 og MCT4 i plasmamembranen i skjelettmuskel fibre. MCT4 viser seg også å være uttrykt i membranen i gliaceller i hjernen. Arbeidet viser videre MCT2 distribusjon i postsynaptisk membran i hjernen. Doktorarbeidets data indikerer at MCTene har raffinerte funksjoner som kan kobles til forsyningen av energisubstrater til aktivitetsnivået både i nerveceller og skjelettmuskulatur.
 
Linda Hildegard Bergersen starter medio mars på et post doc arbeid for å forske videre på ut-bredelsen og funksjonene av de forskjellige melkesyretransportørene som nylig er blitt klonet.
 
Komite:
Professor Sigmund Strømme, Norges idrettshøgskole, leder
Professor Bjørnar Hassel, Forsvarets Forskningsinstitutt
Professor Lennart Brodin, The Nobel Institute for Neurophysiology