Moderne ungdom på fritiden

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole, Aud A

Formell tittel

Moderne ungdom på fritiden

Formål

Prosjektet er forankret i sosiologiske og sosialpsykologiske beskrivelser av ungdom i det moderne norske samfunn og i pedagogiske og spesial-pedagogiske perspektiver på barn og unges utvikling og behovsorientert kommunikasjon. Målsettingen med prosjektet er å analysere det offentlige tilbudet om bevegelsesaktiviteter som er rettet mot ungdom og de unges reaksjon på dette.

Prosjektbeskrivelse

Undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse hos norske ungdommer. Ser spesielt på betydningen av positive selvopplevelser sosialt, idrettslig og kroppslig. Gjennomførte en tverrsnittsstudie blant et representativt utvalg av norske ungdommer i alderen 13 til 18 år fra 38 ulike skoler. Deltakerne gjennomførte et spørreskjema i slutten av 2008.