Modellering og analyse av svingstang i turn

Linge, Svein Ohm
stipendiat

Hallingstad, Oddvar
hovedveileder

Schreiner, Kristian
veileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Modelling and analysing the high bar - gymnast system

Prosjektbeskrivelse

Svein Ohm Linge forsvarte 11. mai sin avhandling: "Modelling and analysing the high bar - gymnast system", for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag.
 
Svein Ohm Linge er født 2. april 1963 i Bonn, Tyskland og er oppvokst i Skien.
Svein Ohm Linge er utdannet cand.mag. i petroleumsgeologi og cand.scient. i kybernetikk fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet 5 år som forsker ved SINTEF og har også erfaring fra GECO (seismiske oljeunder-søkelser). Linge har de sist 4 årene vært stipendiat ved Norges idrettshøgskole og gjennomført sitt doktorgradsarbeid i biomekanikk. Han er for tiden tilknyttet Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC), en forskergruppe ved Norges idrettshøgskole, som arbeider med forebygging av idrettskader. Svein Ohm Linge har bakgrunn som turner og turninstruktør på landslagsnivå.
 
Hensikten med Linges doktorgradsarbeid har vært å utvikle en realistisk modell egnet for dynamisk simulering av vertikalplanbevegelser av turner og svingstang samt deres interaksjon. Den utviklede modellen inkluderer friksjonskraften som virker i turnerens grep. Modellen er enklere enn andre modeller presentert i litteraturen, siden to dimensjoner ble vist å være tilstrekkelig. Modellen viste dessuten at svingstangas dynamiske egenskaper ble godt modellert av kun tre fjærer med hver sin stivhet, demping og effektiv masse, som totalt gir ni parametere for stanga. To av fjærene beskriver den horisontale dynamikken til stangas ende-punkter og midtpunkt, mens den tredje beskriver den samtidige vertikale komponent av stangas midtpunkt. Modellen fant også at kravene som det internasjonale turnforbundet benytter for oppsett av svingstang apparatet i konkurranser er for upresise.
 
Den todimensjonale svingstang, turner modellen, ble også brukt til å belyse hvordan turneren bør tilpasse sin teknikk til stangas elastisitet for å få en optimal forberedelse til avspranget. Dette ble gjort gjennom ulike analyser og simuleringer basert på filmopptak og målinger av Norges fremste- og Europeisk eliteturner, Flemming Solberg.
 
Komité:
Professor Steinar Sælid, NTNU (leder)
Professor Maurice Yeadon, Loughborough University, England
Forsk.lektor Michael Voigt, Aalborg Universitet, Danmark