Mindsets in Youth Sport

-

Formell tittel

Mindsets in Youth Sport – the coach’s role for athletes’ resilience and belief in sport abilities

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan treneren kan etablere en idrettskontekst som fremmer unge utøveres resiliens og tro på at idrettslige ferdigheter kan utvikles.

Prosjektbeskrivelse

Innledningsvis vil det være en kartlegging av trenernes mindset i norsk idrett. Deretter vil en mindset-intervensjon bli utviklet, forankret i teorien om mindset og annen relevant litteratur innenfor idrett, og deretter gjennomføres som en del av et utdanningsprogram for trenere.

Resultat

Resultater publiseres fortløpende.