Mester-debrief

-

Formell tittel

Mester-debrief

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke betydningen av ulike mentale aspekter for toppidrettsutøvere som har prestert på høyt internasjonalt nivå over tid. De utøverne som deltar i prosjektet har oppnadd minimum tre internasjonale medaljer.
 

Prosjektbeskrivelse

Det har ikke tidligere vært gjort noen systematisk kvalitativ innsamling av toppidrettsutøveres og toppidrettstreneres opplevelse og erfaringer i toppidretten. 15 tidligere toppidrettsutøvere og trenere som har bidratt til å utvikle toppidrettsutøvere skal derfor gjennomføre et intervju hvor karriereoverganger i idretten, sosial støtte, mental trening, betydningen av lag og trener-utøverrelasjonen er sentrale temaer. 
 

Resultat

Prosjekt pågår og resultatene publiseres ved prosjektets slutt.