Menneskerettigheter og idrett

Det overordnede målet med disse workshopsene er å utvikle samarbeid på tvers av nordiske land for å sette i gang forskningsprosjekter og intervensjonsprogrammer rettet mot å fremme unges deltagelse og trivsel i idrett.

Formell tittel

Menneskerettigheter og idrett - En utforskende serie med nordiske workshops for hvordan man skal forstå, undersøke og anvende et rettighetsbasert rammeverk for ungdomsidrett

Formål

Serien av workshops vil fokusere på rettigheter i ungdomsidrett basert på den allment ratifiserte FN-konvensjonen der det står at: “Every child has the right to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child, and to participate freely in cultural life and the arts.”

Idrett er en populær fritidsaktivitet for mange barn og ungdom i Norden, men det er en økende sosial ulikhet i idrettsdeltakelse. Ungdommer med lav sosioøkonomisk bakgrunn, og med minoritetsetnisk bakgrunn, sammen med funksjonshemmede barn og ungdom deltar sjelden i idrett. Hvem som inkluderes i idretten er derfor ett viktig tema. Samtidig er det en tidligere orientering mot konkurranse og voksenlignende engasjement i organisert idrett. Dette betyr at talentfulle ungdommer bruker store deler av sin barndom og ungdom i idrett. For denne gruppen står man overfor utfordringer som; overtrening, skader, psykiske helseproblemer og sosial isolasjon.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet utføres av senior- og juniorforskere fra Norges idrettshøgskole ved FOBU, Gymnastikk- og idrettshøgskolen i Sverige og Aalborg Universitet i Danmark.

Det skal arrangeres tre workshops: 

  • April 2020, GIH: Understanding rights in youth sport
  • Januar 2021, NIH: Examining rights in youth sport
  • November 2021, AAU: Applying a rights-based framework for youth sport.

Prosjektet er støttet av Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS), som har en tilknytning til Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U) Nordisk ministerråd.