Melkeprotein og styrketrening

Kombinasjonen av styrketrening og proteininntak har en positiv effekt på muskelproteinbalansen akutt etter en styrkeøkt. Om treningen opprettholdes over tid kan muskelmassen øke. Hvorvidt det å supplementere kostholdet med ekstra protein vil ha en ekstra effekt på økningen i muskelmasse er debattert. Videre er det uklart hvor viktig kvaliteten på proteinet i disse supplementene har. En økt forståelse av hvordan man kan optimalisere muskelvekst er av interesse for yngre og eldre, både i et helse- og idrettsperspektiv.

Tid:

Sted: NIH. Prøveforelesning: The role of mitochondrial dysfunction in sarcopenia.

Formell tittel

Effekten av styrketrening og supplementering med ulike melkeproteiner på endringer i muskelmasse hos yngre og eldre

Formål

Målet med dette prosjektet var å sammenligne hvordan supplementering med tre ulike melkeproteinprodukter (nativ myse, vanlig myseproteinkonsentrat og lettmelk) i kombinasjon med styrketrening påvirker anabole prosesser i muskel akutt og over tid i yngre og eldre (+70 år) forsøkspersoner.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av tre akuttstudier og to treningsstudier. Totalt deltok 77 unge og 60 eldre menn og kvinner i studiene. I den første akuttstudien undersøkte vi hvordan flere ulike melkeproteinprodukter påvirket konsentrasjonen av aminosyrer i blod etter en styrketreningsøkt i unge menn.

I de to neste akuttstudiene undersøkte vi effekten av nativ myse, vanlig myseproteinkonsentrat eller lettmelk på akutt anabol signalering og muskelproteinsyntese etter en styrkeøkt i unge og eldre menn og kvinner.

I treningsstudiene undersøkte vi effekten av å supplementere med nativ myse eller lettmelk gjennom en treningsperiode (12 uker for yngre og 11 uker for eldre) på muskelvekst og endring i styrke hos yngre og eldre forsøkspersoner. I tillegg undersøkte vi hvordan de akutte effektene av en treningsøkt endres fra første økt, hvor forsøkspersonene var utrente, til siste økt hvor de var mer trente.

Resultat

I den første akuttstudien fant vi at nativ myse økte konsentrasjonen av leucin i blod i større grad en flere typer myseprotein og melk. På tross av den høyere konsentrasjonen i blod så vi ingen forskjeller i fosforylering av p70S6K, 4E-BP1 og eEF-2, eller i muskelproteinsyntesen mellom nativ myse og WPC-80 i yngre, eller eldre etter styrketrening i de påfølgende akuttstudiene. Nativ myse førte til en økt fosforylering av p70S6K og høyere muskelproteinsyntese sammenlignet med melk, i yngre og eldre etter styrketrening. I treningsstudiene sammenlignet vi nativ myse med melk. De akutte forskjellene i p70S6K fosforylering mellom nativ myse og melk observert i de akutte studiene lot seg ikke reprodusere i disse studiene. De fleste deltakerne økte muskelmassen og alle økte muskelfunksjonen, men vi fant ingen forskjeller mellom supplementene for utfallsmålene i treningsstudiene.

Oppsummert fant vi ingen klare fordeler, ved inntak av nativ myse sammenlignet med WPC-80 etter styrketrening, for akutte anabole utfallsmål. Hvorvidt det er en større akutt anabol effekt av inntak av nativ myse enn melk etter styrketrening er uklart, da resultatene våre er tvetydige. Det var imidlertid ingen forskjell mellom supplementering med nativ myse og melk for langtids-utfallsmålene i disse studiene.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage