Mekanismer for astma hos idrettsutøvere

Forekomsten av astma er høyere blant idrettsutøvere enn hos personer som ikke driver idrett, spesielt blant utøvere innen utholdenhetsidretter som utføres i kulde eller i svømmehaller. Vi vet lite om årsakene til dette. Hensikten med studien er derfor å undersøke hvordan systematisk utholdenhetstrening påvirker luftveiene over tid.

-

Tid:

Sted: NIH, Auditorium Innsikt. Prøveforelesning: What are the Anti-Doping considerations for athletes with asthma related conditions?

Formell tittel

Mekanismer for Astma hos Idrettsutøvere

Formål

Hovedmålet med studien er å øke forståelsen av mekanismene for utvikling av astma hos idrettsutøvere gjennom å undersøke endringer i luftveiene forårsaket av utholdenhetstrening. Vår hypotese er at utholdenhetsutøvere, med eller uten astma diagnose, vil vise tegn på epitelskade og inflammasjon på luftveiene sammenlignet med friske kontrollpersoner.
Det sekundære målet er å undersøke de medvirkende sykdomsfremkallende mekanismer for utvikling av astma og bronkial hyperreaktivitet hos utholdenhetsutøvere.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er basert på to del-studier. Den første studien er en tverrsnittsstudie som inkluderer 3 grupper: idrettsutøvere med astma, friske idrettsutøvere og friske ikke-idrettsutøvere. Datainnsamling foregikk på respirasjonslaboratoriet på NIH hvor alle deltakere møtte til testing på to ulike dager. Målinger av lungefunksjon, bronkial hyperreaktivitet (BHR), allergi ved prikktest, parasympatisk aktivitet og luftveisinflammasjon ved indusert sputum ble gjort.

Den siste studien er en tverrsnittsstudie ble utført i samarbeid med Universitetet i Porto. Medisinske journaler til 150 toppidrettsutøvere ble undersøkt og brukt for å karakterisere fenotyper av astma basert på kliniske funn.

Resultat

Resultatene fra den første studien viste en invers assosiasjon mellom BHR til metakolin (PD20met) og HRV, men ikke pupillometri (Artikkel 1). Videre var denne sammenhengen sterkere blant svømmere sammenlignet med ikke-utøvere, uavhengig av astmadiagnose. Alvorlig BHR ble oftere funnet blant svømmere sammenlignet med langrennsløpere. Markører for luftveisinflammasjon ble funnet både blant astmatiske, men også hos friske idrettsutøvere sammenlignet med ikke-idrettsutøvere (Artikkel 2).

Resultatene fra den andre studien avdekket to astma fenotyper i idrettsutøvere; "Atopisk astma" og "sport astma". Økt risiko for "sport astma" ble funnet blant vannsportutøvere og vintersport idrettsutøvere i forhold til landbaserte idrettsutøvere (Artikkel 3).

Les hele rapporten

Last ned fra Brage