"Mammamage" – et problem etter fødsel?

Formålet med prosjektet er å undersøke separasjon av de rette magemusklene (rectus diastase) etter fødsel. Rectus diastase er først og fremst en tilstand som oppstår under graviditet og som for mange vedvarer etter fødsel. Det er for tiden stor oppmerksomhet på denne tilstanden, særlig i sosiale medier, men det foreligger lite forskning på tilstandens forekomst, årsak, risikofaktorer, mulige følger og behandling.

-

Tid:

Sted: Aud.Innsikt NIH

Formell tittel

Rectus diastase og trening etter fødsel

Formål

Dette PhD prosjektet har fire forskningsspørsmål;
1. Hvordan oppleves helse, utseende og funksjon av kropp og mage hos kvinner seks måneder etter fødsel?
2. Hva er den akutte effekten av ulike type mage- og bekkenbunnsøvelser på inter-recti avstand hos kvinner med rectus diastase?
3. Er det forskjell mellom kvinner med og uten rectus diastase med tanke på funksjon og plager etter fødsel?
4. Hva er effekten av et styrketreningsprogram på rectus diastase etter fødsel?

Prosjektbeskrivelse

Studie 1: I denne tverssnittstudien inkluderes 600 førstegangsfødende kvinner seks måneder etter fødsel fra helsestasjoner i Oslo og Akershus. Kvinnene skal besvare et elektronisk spørreskjema.

Studie 2: I denne eksperimentelle tverrsnittstudien inkluderes 36 kvinner som har født og er diagnostisert med rectus diastase. 2D ultralyd benyttes for å måle inter-recti avstand (2 cm over og 2 cm under navlen) under ulike type mage- og bekkenbunnsøvelser.

Studie 3: I denne case control studien benyttes de 36 inkluderte kvinnene med rectus diastase fra studie 2 som caser. Kontroller uten rectus diastase vil bli matchet på alder og paritiet. Web-baserte spørreskjemaer, 2D ultralydmålinger av rectus diastase og muskelstyrketester vil bli benyttet for å samle inn kliniske data.

Studie 4: I denne randomiserte kontrollerte studien inkluderes 35 kvinner i en treningsgruppe og 35 kvinner en kontrollgruppe seks måneder etter fødsel. Treningsgruppen skal gjennomføre et tre måneders abdominalt styrketreningsprogram basert på funn i studie 2. Web-baserte spørreskjemaer, 2D ultralydmålinger av rectus diastase og muskelstyrketester vil bli benyttet for å samle inn kliniske data.

Resultat

Resultater vil foreligge fom. september 2021

Les hele rapporten

Last ned fra Brage