Maksimal styrketrening sin innvirkning på maximal løpshastighet.

-

Formell tittel

Betydningen av coaching ekspertise for trening av maksimal styrke, maksimal hurtighet og vertikal spenst(CMJ) i en gruppe junior fotballspillere.

Formål

Hensikten med prosjektet er å undersøke om en eksperttrener i styrketrening gjennom sin programplan og veiledning av har noen innvirkning på treningsutbytte av  maksimal styrketrening over en treningsperiode på 10 uker på unge juniorfotrballspillere.

Prosjektbeskrivelse

Man ønsker å undersøke om ( i hvilken grad) en mye brukt styrketreningsmetode (1RM) har innvirkning på en gruppe (eksperimentgruppe) juniorelitefotballspilleres maximale hurtighet, maksimale styrke og spenstevne sett i forhold til en kontrollgruppe.
 
27 unge juniorfotballspillere skal delta i prosjektet. De vil bli delt inn i 3 grupper. 1 gruppe (n=9) skal trene maks. styrketrening (1RM) med en ekspert trener (ET), gruppe 2 (n=9) skal gjennomføre samme program uten en ekspert trener (UT) og gruppe 3 (n=9) skal være kontrollgruppe.
Utøveren vil bli testet før og etter intervensjonen på følgende tester:
(1) Maks. løpshastighet (40m); (2) Uth. Løpshurtighet (10x40m); (3) Maks. styrke (1RM) ; og (4) maks. vertikal hopphøyde.