Lyskeskader hos kvinnelige elite fotballspillere

Lyskeproblemer har over lang tid vært et aktuelt tema i fotball. Fotball for kvinner er i rask utvikling og kravene som stilles er høyere enn noen gang. Man frykter at denne utviklingen kan føre til økt risiko for muskelskader, for eksempel lyskeskader. En nylig gjennomført norsk kartleggingsstudie på ulike nivå og av begge kjønn, viste at lyskeproblemer også er et problem hos kvinnelige fotballspillere og at forebyggende tiltak er ønskelig. Vi vet derimot ikke hva det største lyskeproblemet er blant kvinner, noe som er avgjørende å vite når vi skal designe et forebyggende tiltak.

-

Formell tittel

ReadyToPlay – protecting the health of Norwegian elite female football players

Formål

Formålet med prosjektet er å kartlegge alle helseproblemer (skader og sykdom) i Toppserien med spesielt fokus på kartlegging og klassifisering av lyskeproblemer. I tillegg skal vi undersøke risikofaktorer for lyskeskader. Resultatene fra dette prosjektet blir grunnleggende når vi skal designe og undersøke effekten av et forebyggende tiltak for lyskeproblemer hos elite kvinnelige fotballspillere.  

Prosjektbeskrivelse

Før sesongstart gjennomfører alle spillerne i Toppserien prestasjonstester på Idrettens helsesenter. Deretter følges spillerne hele sesongen, hvor de registrerer ukentlig, gjennom en mobilapp (AthleteMonitoring):
·      Om de har vært skadet eller syke
·      Trenings-/kampbelastning
·      Om de har hatt menstruasjon

Alle spillere som rapporterer et lyskeproblem, går igjennom en standardisert undersøkelse for å klassifisere lyskeproblemet ved å bruke terminologien fra konsensusmøtet i Doha (2014).

Resultatene fra prestasjonstestene og rapportering av treningsbelastningen og menstruasjon blir brukt til å undersøke risikofaktorer for skader og sykdom, med spesielt fokus på lyskeskader.