Lyskeskader hos kvinnelige fotballspillere

Lyskeproblemer har over lang tid vært et aktuelt tema i fotball. I en nylig norsk kartleggingsstudie på ulike nivå og begge kjønn, fikk vi bekreftet at lyskeproblemer er også et problem hos kvinnelige fotballspillere og at forebyggende tiltak er ønskelig. Vi vet derimot ikke hva det største lyskeproblemet er blant kvinner, som er avgjørende å vite når vi skal designe et forebyggende tiltak

-

Formell tittel

Lyskeskader hos kvinnelige fotballspillere

Formål

Formålet med prosjektet er å kartlegge og klassifisere lyskeproblemer hos norske elite kvinnelige fotballspillere. I tillegg skal vi undersøke risikofaktorer for lyskeskader og etterhvert effekten av potensiale forebyggende øvelser.