Livsstilsendring for personer med sykelig overvekt

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Kartlegging av akutte og langvarige effekter av livsstilsendring på fysiske og psykiske helsevariabler, helserelatert fysisk form og determinanter for langvarig effekt av livsstilsendring hos personer med sykelig overvekt.

Formål

Forekomsten av fedme er i dag så omfattende at Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener tilstanden utgjør en trussel mot folkehelsa over hele verden. I Norge lider hver femte nordmann av fedme, og mellom 50 000 og 100 000 kan være sykelig overvektige. Overvekt og fedme er multifaktorielle tilstander, og er forbundet med negative effekter på både fysisk og psykisk helse, redusert forventet levealder.I tillegg til at fedme og overvekt er en byrde for folkehelsa, medfører de også vesentlige direkte og indirekte samfunnskostnader.

Forskning har vist at et vekttap på ≥ 10 % kan gi signifikante helsefordeler. For å oppnå en slik vektreduksjon kan livsstilsendring, medikamentell eller kirurgisk behandling benyttes. Mange studier har vist at livsstilsintervensjon kan føre til akutt vektreduksjon og bedring i følgesykdommer. Studier av langtidseffektene er imidlertid færre og resultatene mindre tilfredsstillende. Studier av livsstilsintervensjon som behandlingsmetode utelukkende for pasienter med sykelig overvektig er enda færre.

Varig vektreduksjon er en kompleks prosess som påvirkes både av atferd, gener og miljøfaktorer. For å øke sannsynligheten for varig behandlingseffekt, hva angår vektreduksjon, fysisk og psykisk helse, er det viktig å kunne tilby et individuelt tilpasset opplegg. For å kunne utvikle mer effektive behandlingsopplegg er det nødvendig å øke kunnskapen om de variablene som er avgjørende for hvem som feiler og lykkes i ulike vektreduksjonsprogram. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om effektene av livsstilsendring som behandling for personer med sykelig overvektig.

Prosjektbeskrivelse

Foreliggende prosjektbeskrivelse representerer en IKKE RANDOMISERT KLINISK studie av akutte og ETT ÅRS effekter av et behandlingsopplegg for PASIENTER MED sykelig overvekt ved Hjelp24 NIMI Ringerike.

Resultat

The Hjelp24 NIMI Ringerike obesity clinic: an inpatient programme to address morbid obesity in adults. Br J Sports Med. 2010 May 10

Forfattere: Sverre Mæhlum1, Kjersti Karoline Danielsen2, Lena Klasson Heggebø3 og Janne Schiøll2.

http://bjsm.bmj.com/content/early/2010/05/10/bjsm.2010.071894.full.pdf

 Abstract godkjent for poster på «European Congress on Obesity» Mai 2012. Forfattere: Kjersti Karoline Danielsen, Sverre Mæhlum, Ingar Holme og Jorunn Sundgot-Borgen.

- « Acute and short term (6 months) effects of an intensive 10 to 14 weeks inpatient program with lifestyle modification on body composition in severely obese patients”

 Abstract godkjent for muntlig presentasjon på “The Conference on Obesity and Quality of Life Outcomes”. Juni 2012. Forfattere: Kjersti Karoline Danielsen, Sverre Mæhlum, Ingar Holme, Anne Marte Pensgård og Jorunn Sundgot-Borgen.

- “Beyond the BMI: Changes in quality of life components and mental health after an intensive lifestyle intervention in severely obese patients”.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage