Ledelse på ulike nivå

Sportsjef-funksjonen har fått en nøkkelrolle i elite sport. Prosjektet vil fokusere på Sportsjef-funksjonen i ulike idretter i Skandinavia.

-

Formell tittel

Ledelse på tvers av flere nivåer. Forståelse av ledelse innen toppidrett i Norge og Danmark.

Formål

Elite sport skjer i høyt spesialiserte og dynamiske miljøer og en ny spesialisert rolle av sportsjef har utviklet seg. Sportsjef-funksjonen må både være en operasjonell figur og en faktisk leder og kunne jobbe i et mangesidig område med mange interesser. Studien søker å forklare likhetene og variasjonene på hvordan sportsjefen opererer i elitesporten.

Prosjektbeskrivelse

Gjennom kvalitative studier; semi-strukturet intervju og dokumentanalyse