Læring under risiko

Breivik, Gunnar
prosjektleder

Anders McDonald Sookermany
prosjektmedarbeider

Jørgen Eriksen
prosjektmedarbeider

Marius Morstad
prosjektmedarbeider

Nina Rones
prosjektmedarbeider

Leif Magnussen
prosjektmedarbeider

-

Formell tittel

Læring under risiko - om seleksjon, trening og optimal funksjon under fysisk risiko

Formål

Formålet med prosjektet er å se hvordan utøvere i ulike risikoaktiviteter selekteres, trenes og fungerer under risiko. Prosjektet vil sammenlikne spesialgrupper i Forsvaret med utøvere i risikosport og spesialgrupper i politi og brannvesen.

Prosjektbeskrivelse

For å mestre farlige og krevende situasjoner kreves omhyggelig forberedelse og trening. I militære sammenhenger har man lagt stor vekt på seleksjon og fokusert trening av militære elitestyrker. Innen risikosport har seleksjonsprosessen i større grad vært induktiv ved at de utøvere som egner seg, selv velger å fortsette med sporten. Tidligere studier viser at både militære spesialmannskaper og utøvere i risikosport er personer som søker sterk stimulering og spenning. I økende grad skjer det imidlertid en utvikling av risikosport der eksperimentering med nytt utstyr, nye teknikker og nye grener krever at man lærer ting underveis og i situasjonen. I militære sammenhenger ser man tilsvarende at styrker sendes på farlige oppdrag til fremmede land med nye typer farer under uvante klimatiske forhold og fremmede kulturelle kjennetegn. Også politiet må forholde seg til nye internasjonale utfordringer med kriminelle ligaer og mer brutale organiserte operasjoner. I denne situasjonen er det interessant å studere hvordan man kan utvikle læringsstrategier knyttet til selve situasjonen. Når man ikke lenger kan stole på velprøvde og velkjente teknikker og må operere under risiko hvilke personer egner seg da best og hvilke læringsstrategier benytter de seg av? Vil alle spenningssøkere egne seg eller er det andre kriterier som kommer inn? Prosjektet vil samle inn data fra eksisterende opplæringsregimer i militæret, politiet og i risikosport. Man vil knytte nettverk både mot praksisfeltet og forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Man vil benytte både workshops, intervjuer, dokumentanalyse og reviewer av internasjonal forskning.

Resultat

Breivik, G. “Can base jumping be morally defended?” In: Mike McNamee (ed.) Philosophy, Risk and Adventure Sports. Routledge. London and New York. 2007 pp.168-185
Breivik, G. “The quest for excitement and the safe society”. In: Mike McNamee (ed.) Philosophy, Risk and Adventure Sports. Routledge. London and New York. 2007 pp.10-24
Breivik, G. “Being –in-the-void: A Heideggerian Analysis of Skydiving.” Journal of Philosophy of  Sport 37(1), 2010, 29-46
Breivik G. “Trends in Adventure Sports in a Post-Modern Society” Sport in Society, Vol. 13, No.2, March 2010, 260-273
Breivik, G. ”Mellom Væren og Intet. Å hoppe fallskjerm med Heidegger”. I Steen-Johnsen og Neumann, Iver B. (red) Meningen med idretten. Unipub. Oslo. 2009. s.115-137.
Breivik, G. ”Seleksjon og utvelgelse til militær profesjonsutdanning” I Kirknes, J. (red.) Aktiv livsstil og militær profesjonsidentitet. Konferanserapport. NIH/FI. Oslo. 2009. s. 57-66.