Kvalitetsklubb

Formell tittel

Studie av NFFs prosjekt Kvalitetsklubb

Formål

Formålet med studien er å bedre forståelsen av hva det er som gjør at klubber blir med på konseptet KK (eller ikke), hva klubber som er med på konseptet gjør ut av det, hva de tenker og mener om prosjektet, og hvorfor de ender opp med ulike former for deltakelse. Prosjektet startet høsten 2014 og varer til våren 2015.

Prosjektbeskrivelse

NFF lanserte i januar 2014 kvalitetsklubb, et konsept der målet er å utvikle kvaliteten på arbeidet som drives i norske fotballag. Kvalitetsklubb er bygget opp med tre nivåer, der man på hvert nivå kvalifiserer seg gjennom stadig mer omfattende krav knyttet til (i) Aktivitet, (ii) Organisasjon, (iii) Kompetanse og  (iv) Samfunns- og verdiarbeid. Formålet er både å produsere kunnskap som kan være av direkte og mer anvendt nytte for NFF og data som kan inngå i mer vitenskapelig arbeider ved NIH.

Resultat

Rapport kvalitetsklubb: "For vi kommer ikke til å sitte i styret i all evighet"

Artikkel: Professionalization of voluntary sport
organizations, a study of the Quality Club Programme of the Norwegian Football Association, European Sport Management Quarterly, Volume 19, 2019 - Issue 5