Kroppsspråk hos elitefotballspillere

-

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan elitefotballspillere kommuniserer nonverbalt (ved bruk av kroppsspråk) under kampsituasjon ved hjelp av kampanalyse. Videre skal det undersøkes om kroppsspråk kan ha sammenheng med andre variabler som prestasjon, kulturforskjeller og kontekstuelle faktorer (f.eks. spillerposisjon, hjemme- vs. bortelag). I tillegg vil ulike måter å forske på kroppsspråk i fotball bli undersøkt. Både menn og kvinner vil bli analysert.

Prosjektbeskrivelse

Det er planlagt fire studier i prosjektet. I tre av prosjektene vil det bli brukt kvantitativ data som blir samlet ved bruk av kampanalyse der fotballspilleres nonverbale adferd vil registreres av trente kodere. I tillegg vil en studie være kvalitativ der spillere og trenere intervjues med hensikt om å få dypere innsikt i hva spillere (og trenere) selv tenker om bruk av kroppsspråk/nonverbal adferd.