Korleis vekst og modning påverkar risiko for idrettsskadar hos ungdom

Prosjektet tek føre seg korleis kroppsleg vekst og modning speler inn på risikoen for å pådra seg skadar i ungdomstida.

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Injuries in elite male youth football and athletics - Growth and maturation as potential risk factors

Formål

NB Denne sida er er kun ei lenke til: