Fysisk prestasjon og koffein

Koffein har vist seg å forbedre idrettslig prestasjonsevne i flere studier og benyttes i dag av flere idrettsutøvere for å heve idrettslig prestasjonsevne siden stoffet ble fjernet fra WADA sin antidopingliste i 2014. Selv med den omfattende vitenskapelige forskningen som foreligger rundt koffeins effekt på prestasjonsevne, så er ikke mekanismene fult ut forstått for prestasjonsforbedringene. Dessuten foreligger det få resultater som studerer effekten stoffet har på prestasjonsevne for idrettsutøvere på et høyt sportslig nivå.

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole. Prøveforelesning: Elite athletes and arterial desaturation - importance for performance and insights from bronchi-dilator studies.

Formell tittel

Caffeine and Endurance Performance in Athletes

Formål

Hovedmålet med doktoravhandlingen var å studere hvordan koffeininntak påvirker fysiologiske og psykologiske egenskaper en vet er av stor betydning for høy utholdenhetsprestasjon.

Prosjektbeskrivelse

Doktor avhandlingen bestod av fem vitenskapelige studier. Totalt deltok 65 mannlige, utholdenhetstrente forsøkspersoner, og av disse deltok 12 personer i mer enn ett studie. Alle forsøkspersonene var på sub- eller elitenivå i sin utholdenhetsidrett og hadde en O2ma mellom 67.2 til 90.5 (mL·kg-1·min-1). Studiene i avhandlingen ble gjennomført i en randomized, dobbel-blindet, placebo-kontrollert, crossover design på Norges Idrettshøyskole ved seksjon for fysisk prestasjonsevne mellom 2012 og 2016. I de ulike studiene undersøkte en effekten et koffein inntak på3-6 mg·kg-1 har på : O2max, Utnyttingsgrad avO2max, akkumulert oksygen underskudd, arbeidsøkonomi (O2-cost), pacing strategi, og  Opplevdanstrengelse i forhold til prestasjons forbedringer ved ulike test typer (tid til utmattelse eller en time trial), varighet (10-120 min), muskulatur benyttet (armer vs. bein) eller om testen ble gjennomføres ved havnivå eller i høyden for sub- og elite idrettsutøvere.

Resultat

På bakgrunn av resultatene i doktoravhandlingen virker et koffein inntak på 3-6 mg·kg-1 å være et effektivt middel for å heve utholdenhetsprestasjonen hos godt trente utholdenhetsutøvere. Forbedringen var større under tid til utmattelse (~8-20%) enn når bestemte distanse/testløp (~1-5%) ble gjennomførte (time trial). Forbedret prestasjon virker å være uavhengig av type prestasjonstest (tid til utmattelse eller en time trial), varighet (10-120 min), muskulatur benyttet (armer vs. bein) eller om testen er gjennomføres ved havnivå eller i høyden for sub- og elite idrettsutøvere der omtrent 75% av forsøksdeltakere forbedret prestasjonen. Avhandlingen sine resultater demonstrate at koffein kan øke både aerob (O2max), anaerob kapasitet (akkumulert oksygen underskudd), redusere opplevd anstrengelse, men virker å ha ingen effekt på arbeidsøkonomi aller energi substrat bruk under aktivitet.

Link til foreløpig vitenskapelige publikasjoner:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26494444

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25134002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591294

Les hele rapporten

Last ned fra Brage