Kartlegging av fysisk aktivitet og fysisk form (KAN 1)

Tid:

Sted: NIH, AUD A

Formell tittel

Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå, helserelatert fysisk form og determinanter for fysisk aktivitet hos voksne og eldre i Norge (Kan1)

Formål

Fysisk aktivitets rolle som forebyggende faktor er veldokumentert når det gjelder tidlig død, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt og fedme, type 2 diabetes og noen kreftformer.
Stortingsmeldingen “Resept for et sunnere Norge” (9) har som mål å oppnå flere leveår med god helse i befolkningen og redusere helseforskjeller mellom sosiale lag. Stortingsmeldingen ble fulgt opp av en nasjonal handlingsplan, ”Sammen for fysisk aktivitet”, med 108 spesifikke tiltak for å promotere fysisk aktivitet på et nasjonalt plan (10). Ett av dem er å gjennomføre en nasjonal kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og fysisk form.
Hensikten med denne undersøkelsen er å gjennomføre en kartlegging som skal øke kunnskapen om fysisk aktivitetsvaner og faktorer relatert til fysisk aktivitet blant et landsrepresentativt utvalg av voksne og eldre i Norge. Det vil også gjennomføres en tilleggsundersøkelse av fysisk form.

Prosjektbeskrivelse

Undersøkelsen er en multisenterstudie hvor 10 høgskoler og universiteter samarbeider. Undersøkelsen er delt opp i 2 faser. Fase 1 er en kartlegging av fysisk aktivitetsnivå hvor det benyttes akselerometer (ActiGraph GT1M) og spørreskjema. Utvalget består av omtrent 3500 personer i alderen 20-85 år. Fase 2 av undersøkelsen er en test av fysisk form og faktorer relatert til dette. Utvalget i fase 2 består av et tilfeldig utvalg av deltakerne i fase 1 (omtrent 900 deltakere). I fase 2 registreres antropometriske mål, maksimalt oksygenopptak og styrke, bevegelighet og balanse.

Resultat

Datainnsamlingen i undersøkelsen er fullført. Resultatene fra fase 1 av undersøkelsen viser at aktivitetsnivået blant voksne og eldre er relativt stabilt med økende alder, men man ser et markert fall etter 70 år. Om lag 20 % av befolkningen oppfyller gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet, og denne andelen er noe høyere blant kvinner.
Resultatene fra fase 2 av undersøkelsen er under bearbeiding.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage