Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn: En narrativ studie av barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose

Tid:

Sted: NIH

Les hele rapporten

Last ned fra Brage