Kampanalyse i fotball

-

Tid:

Sted: Aud. A

Formell tittel

Reliability and validity of match performance analysis in soccer: A multidimensional qualitative evaluation of opponent interaction

Formål

Hovedhensikten med avhandlingen var å utvikle, teste pålitelighet og anvende en ny metode for kampanalyse som kontinuerlig tar hensyn til motstand ved hjelp av flerdimensjonal kvalitativ evaluering. 

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsprosjektet har utviklet en ny metode for kampanalyse i fotball.
 
Metoden er den første av sitt slag til å analysere forholdet mellom fotballspilleres kampprestasjon i reelle fotballkamper ved hjelp av flerdimensjonal kvalitativ evaluering.
 
Ved å ta hensyn til det forsvarende lagets motspill gir metoden mer presis informasjon om hvor effektiv ulike angrepsstrategier er for å skape skuddmulighet, målsjanse og score mål.
 
Tenga analyserte kampprestasjoner i 163 av 182 (90%)  kamper fra Tippeligaen 2004. Totalt ble 3260 tilfeldig valgte angrep og 476 angrep som førte til mål analysert. De to datasettene ble videre analysert i tråd med problemstillinger fra hvert av de fem utførte studiene.
 
I tillegg til den teoribaserte analysen som kontinuerlig tar hensyn til motstand, var prosjektet basert på en metodologi som har vært lite brukt i tidligere studier. Dette inkluderer komplementære studiedesign, godkjent randomiseringsprosedyre, beregning av størrelsesutvalg og bruk av multivariate logistisk regresjonsmodell i resultatanalyser.

Resultat

Funnene i avhandlingen viser at analyse som tar hensyn til motstanderens motspill er avgjørende for effektivitetsevaluering av spilletaktikk, og derfor forbedrer gyldigheten til kampprestasjonsanalyse i fotball.

Kontringsangrep mest effektivt
Resultater fra kohort-studien viser at kontringsangrep hadde mer enn dobbelt så stor sjanse for å skape skuddmulighet sammenliknet med omstendelige angrep når det spilles mot forsvar i ubalanse (løst press, uten sikring, uten romdekking). Dette var imidlertid ikke tilfelle når det spilles mot forsvar i balanse (tett press, med sikring, med romdekning).
 
Tilsvarende resultater ble observert i en case-kontroll studie som viser at kontringsangrep hadde 64 prosent større sjanse for å ende med scoring enn omstendelige angrep når det spilles mot forsvar i ubalanse.
 
Soneforsvar virker
Det ble videre skapt en betydelig mindre andel skuddmuligheter og scoret mindre andel mål når det spilles mot forsvar i balanse (henholdsvis 7 % og 1 % av angrepene) enn når det spilles mot et forsvar i ubalanse (henholdsvis 29 % og 22 % av angrepene).
 
Angrep med mange pasninger mest effektivt

Andre funn viser at selv om flere mål kommer fra angrep med få pasninger (to eller mindre), var angrep med mange pasninger (fem eller flere) mer effektive (14,4 % mot 7.6 %).
 
Informasjonen om hvor effektiv ulik kamptaktikk er i forhold til ulike typer av motspill er nyttig når fotballtrenere og spillere trener på hvordan laget skal utnytte motstanders valg av taktikk i løpet av en kamp.
 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage