Kognisjon i orienteringsløp

Johansen, Bjørn Tore
stipendiat

Ottosson, Torgny
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted:

Formell tittel

Kognisjon i orienteringsløp. Hvordan erfarer orienteringsløpere et orienteringsløp

Prosjektbeskrivelse

Bjørn Tore Johansen forsvarte 11. desember, 1997 sin avhandling "Kognisjon i orienteringsløp. Hvordan erfarer orienteringsløpere et orienteringsløp" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Bjørn Tore Johansen er født i Arendal 10.09.1964. Han har allmennlærerutdanning og grunnfag idrett fra Kristiansand Lærerhøgskole (Høgskolen i Agder), mellomfag og hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Hovedfagsoppgavens tittel var: Indirekte observasjon og kvalitativt intervju benyttet til å registrere kognitive prosesser hos elite o-løpere i en tilnærmet konkurransesituasjon.
 
Bjørn Tore Johansen har vært aktiv orienteringsløper og har fungert som trener gjennom mange år på klubb-, krets- og forbundsplan. Han har blant annet vært landslagsleder for seniorene i Norges orienteringsforbund.
 
I avhandlingen har Johansen studert ulike aspekt ved kognisjon i orienteringsløp og gitt en beskrivelse av blant annet persepsjonsprosessen og tenking hos orienteringsløpere under gjennomføring av et orienteringsløp. Det er blant annet blitt beskrevet hvordan en harmonifase (erfaring av flyt) inntreffer i orienteringsløp og hva som er karakteristisk for utøvere som opplever en slik situasjon. På samme måte er en disharmonifase (breakdown situasjon) blitt beskrevet. Avhandlingen tar også for seg begrepet taus kunnskap.
 
Undersøkelsen omfatter også en studie der det benyttes et manipulert kart (endringer av originalkartet) i testsituasjonen. Denne typen studie er et pionerarbeid og er gjennomført med tanke på hvilken innvirkning dette kan ha for gjennomføringen av et orienteringsløp. I undersøkelsen er det benyttet en tenke-høyt metode og avhandlingen omfatter en diskusjon om bruk av denne type metodologi med en tilsvarende hensiktsmessig analyseprosedyre av data i idrettspsykologisk forskning.