”Jeg kan” - Aktivitet og deltakelse for barn med funksjonsnedsettelse

-

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

”Jeg kan” - Aktivitet og deltakelse for barn med funksjonsnedsettelse

Formål

Betydningen av barns deltakelse i fysisk aktivitet er godt kjent, samtidig som tidligere forskning har vist at barn med funksjonsnedsettelser er mindre aktive enn barn på samme alder uten funksjonsnedsettelse. Så langt er imidlertid kunnskapen om hvorfor det er slik, og hvordan deltakelse i fysisk aktivitet oppleves av barn med funksjonsnedsettelse vært lite utforsket. Det er et stort behov for at barna selv og deres foreldre bidrar med sine opplevelser og erfaringer i genereringen av ny kunnskap.

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsstudien har undersøkt hvilke fysiske aktiviteter barna selv ønsker å delta i, hvilke aktiviteter de faktisk deltar i, og hvordan de opplever å delta i fysisk aktivitet både under et habiliteringsopphold og på fritiden hjemme. 300 barn i alderen 6-17 år deltok i studien.

Resultat

Studien avdekker at barna har kompetanse til å være aktivt medvirkende i å utforme sine aktivitetsønsker, og deres glede ved å være aktive overskygger de utfordringene de møter. Fagpersoner bør vektlegge å bruke barnas kompetanse og ekspertise når det gjelder eget liv og muligheter, og å legge til rette for familiens medvirkning. Habiliteringsopphold som fokuserer på deltakelse bør først og fremst være rettet mot å fremme aktivitetsglede, og bør etterspørre og fremme aktiviteter som barna og foreldrene anser som betydningsfulle og egnet til å kunne videreføres i eget hjemmemiljø. Dette understreker også betydningen av at fremtidig forskning på feltet i større grad inkluderer et perspektiv hvor forskning foregår sammen med og ikke bare om barn med funksjonsnedsettelser

Les hele rapporten

Last ned fra Brage