Ironiske effekter av målskytingsprestasjon under press i pistolskyttere

Det er kjent at prestasjon under høy press miljø, bl.a. internasjonale idrettskonkurranser er krevende og potensielt belastende. Toppidrettsutøvere er sårbare for angst, spesielt når innsatsen teller som mest. Linken mellom angst og prestasjon er blitt anerkjent i idrettspsykologiforskning ved bruk av bevisste prosesseringsteorier, attentional control theory (ACT), og katastrofemodeller. Dermed legger dagens litteratur mye oppmerksomhet til de nevnte teoriene når det gjelder linken mellom angst og prestasjon. Men Wegners (1994) ironiske prosessteori (IPT) har fått liten oppmerksomhet i angstprestasjonsundersøkelsen.

-

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke forekomsten av ironiske feil i pistolskyting under press-situasjoner hos det norske nasjonale pistolskytelaget. Videre vil man se nærmere på ironiske effekter av målskytingsprestasjon ved høy vs lav arbeidsminnekapasitet og høye vs lave nevrotiske skyttere. Prosjektet vil også undersøke forholdet mellom visuell oppmerksomhetskontroll, arbeidsminnekapasitet og nevrotisisme og deres kombinerte effekter på ironiske prosesser i skyting prestasjon under press (e.g., angst) situasjon.

Prosjektbeskrivelse

Pistolskyttere vil utføre en eksperimentell Stroop-skyteoppgave på idrettspsykologi lab og en reell pistolskytingsoppgave på en innendørs skytebane. Prosjektet vil bruke ulike teknologier (f.eks.øyesoring briller) og assosierende programvare for å måle både psykoglogiske og fysiologiske variabler. Det vil bli samlet inn kvantitative data.