IOC prosjekt: Skadeforebygging i slopestyle og big air

Big air og slopestyle er blant vinteridrettene med høyest forekomst av skader. Utforming av hopp er en betydelig faktor for å redusere skadeforekomst.

-

Formell tittel

Utvikling av et valid simulasjonsverktøy for bygging av hopp i big air og slopestyle

Formål

Simulasjonsmodellene som brukes til å teste hopp mangler valide input parametere. Målsetningen med prosjektet er derfor å validere input parametere for simulasjonsmodellene.

Prosjektbeskrivelse

Ved hjelp av felttesting i trening og konkurranse blir input parametere som luftmotstand, ski/board – snøfriksjon, grad utøverne tar sats etc. målt.