Internasjonale konkurranser for unge utøvere

-

Formell tittel

Internasjonale konkurranser for unge utøvere

Formål

I dette prosjektet undersøker vi hvor viktig det er med suksess på ungdomselitenivå i individuelle utholdenhetsidretter. Vi sammenligner idretter med sen spesialisering (f.eks. skiskyting og langrenn) med idretter hvor tidlig spesialisering regnes som en fordel (slik som alpint og skihopp). Et omfattende datasett er etablert.

Prosjektbeskrivelse

Internasjonale konkurranser for unge, lovende, utøvere blir stadig mer vanlig. I tillegg til mesterskap som arrangeres av internasjonale særforbund, ser vi en stadig utvikling av så vel kontinentale som globale mesterskap for ungdom. Eksempler på dette er EYOF (European Youth Olympic Festival) og YOG (Youth Olympic Games). Disse to mesterskapene samler ungdom i alderen 14 til 18. år. Selv om mesterskap for ungdom har fått økt interesse fra samfunnsvitenskapelige forskere (for eksempel Hanstad, Parent og Houlihan (2014)), er det lite forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning for eksempel deltakelse i EYOF, YOG og junior-vm har får utøvernes utvikling og fremtidig vellykkethet. I tillegg vet vi lite om hvordan toppidrettsorganisasjoner vektlegger like konkurranser og hvordan mesterskapene brukes som en læringsarena for fremtidige toppidrettsutøvere og trenere/ledere.

Resultat

Foreløpige funn tyder på at det er noen vesentlige forskjeller mellom på den ene siden land med svært strukturerte talentsystemer som vektlegger tidlig spesialisering, og på den andre siden land med et løsere strukturert system med sen spesialisering på tvers av idretter. Det er små forskjeller mellom ulike nasjoner hva angår suksess i juniormesterskap og disse utøvernes suksess på seniornivå. Men det synes å være en effekt av kjønn på tvers av systemer. Funnene indikerer at den norske og nordiske modellen, hvor topp- og breddeidrett er integrert, kan se ut til å være en bærekraftig modell. 

Et oppfølgingsspørsmål for dette prosjektet er hvordan elitekonkurranser for ungdom kan brukes som en læringsarena i overgangen fra ungdomsidrett til toppidrett for utøvere, trenere, ledere og støttepersonell.