Integrering gjennom idrett

-

Formål

Prosjektet skal se nærmere på enslige mindreårige asylsøkeres møte med norsk idrett. Hovedmålet for studien er å se på enslige mindreårige asylsøkers møte med norsk idrett, og hva slags rolle idretten spiller/kan spille i integreringsprosessen.

Prosjektbeskrivelse

Ved innsamling av data vil man ta i bruk intervjuer, dokumentanalyse, observasjoner.