Integrering av bevegelse i undervisning

Prosjektet tar for seg hvordan bevegelse kan integreres i undervisningen og bedre både de fysiske forholdene og selve læringen for elevene.

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Enactive Movement Integration. En handlingsorienteret bevægelsesdidaktik for folkeskolen

Formål

Denne siden er laget kun for arkivformål.