Sosial inkludering og ekskludering i ungdomsidretten

-

Formell tittel

Organized sports in the lives of young people: Towards a more inclusive or exclusive arena for organized youth sports?

Formål

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke bredt hvordan den organiserte idretten inkluderer og ekskluderer ungdom.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har har to deler.

Første del av prosjektet er to artikler om grunner til at ungdom slutter med organisert idrett, basert på Ung i Oslo-undersøkelsene fra 2015 og 2018. Med både kvantitative og kvalitative data studeres i hvilken grad ungdommer opplever at de blir presset ut av idretten kontra at de slutter fordi de ønsker å bruke tiden på andre ting. Vi undersøker også forskjeller i grunner tilfrafall mellom ungdommer med ressurssterke og ressurssvake foreldre, foreldre som er født i utlandet eller Norge samt kjønnsforskjeller. Denne delen av prosjektet gir kunnskap om frafallet i ungdomsidretten og hvilke deler av frafallet som er problematisk.

Andre del av prosjektet handler om hvordan både ungdom og foreldre opplever å være en del av idretten. Dette vil gi mer inngående kunnskap om hvordan idretten oppleves likt og forskjellig i ulike samfunnslag og hvordan man kan minke sosiale forskjeller i ungdomsidretten (sosioøkonomisk status, etnisitet, og kjønn). Den ene artikkelen i denne delen av prosjektet er en analyse av begrunnelser for å drive med idrett fra 2578 ungdommer i Ung i Oslo 2018-undersøkelsen. Den andre artikkelen er basert på 38 intervjuer med foreldre til tenåringer i fotballklubber og langrennsklubber om hva som er fint og krevende med å være forelder i den organiserte ungdomsidretten. Vi utforsker hvordan foreldre med ulike sosioøkonomiske forutsetninger opplever de økonomiske utgiftene til barnas idrettsdeltakelse. Denne artikkelen er under arbeid.  

Resultat

Vi vil presentere resultatene fra prosjektet på utvalgte arrangementer etter avtale med NIF, andre relevante nasjonale idrettskonferanser samt nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.

To artikler er publisert i internasjonale forskningstidsskrift, én artikkel er sendt inn til vurdering og én artikkel er under arbeid. Arbeidene er presentert på fem internasjonale forskningskonferanser samt barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022.

Prosjektet er delvis finansiert av midler fra Norges Idrettsforbund og er en del av et samarbeid med ungdomsforskningsgruppa ved NOVA.

Publikasjoner

Espedalen, LE; Seippel, Ø, Dropout and social inequality: young people’s reasons for leaving organized sports. Annals of Leisure Research 2022. https://doi.org/10.1080/11745398.2022.2070512

Persson, M.; Espedalen, L. E.; Stefansen, K.; Strandbu, Å. (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved? Education and Society