Inkluderende kroppsøvingsfag?

-

Formell tittel

Prosjektet gjennomføres som en del av NIHs strategiske satsning innen forskningsområdet ‘Innhold og virkning av kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i skolehverdagen’.

Formål

Formålet med dette prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan inkludering av 9- og 12-åringer med nedsatt funksjonsevne fungerer innen kroppsøvingsfaget i utvalgte norske skoler. Innen prosjektet rettes fokus mot foreldre, elever, skoleledere og lærere, og deres perspektiver på og erfaring med et inkluderende kroppsøvingsfag

Prosjektbeskrivelse

Metodisk vil prosjektet gjennomføres med ulike forskningsdesign. Prosjektet tar utgangspunkt i kvantitative survey ved bruk av spørreskjema og videre case studier av enkeltskoler med kvalitativt feltstudier basert på intervju og eventuelt observasjon.

Resultat

Prosjekt pågår og resultatene publiseres ved prosjektets slutt.