Idrettsskader blant unge akademiutøvere

Unge idrettsutøvere må tolerere store mengder med systematisk trening samtidig som kroppen går gjennom en periode kjennetegnet av variert vekst og modning. Disse prosessene er ikke lineære og utspiller seg forskjellig fra utøver til utøver. Selv om klinisk erfaring og teorier tilsier at det er en sammenheng mellom visse skader og perioder med rask vekst og modning er det lite forskning som spesifikt har sett på disse sammenhengene. Få studier og sprikende konklusjoner viser at dette er et område som behøver flere studier av høyere kvalitet. Dette vil kunne informere klinikere og trenere om hvilke variabler og skader som er mest verdifulle å overvåke, som igjen potentsielt kan bidra til å redusere skadebelastningen hos utøverene deres.

-

Formell tittel

Idrettsskader blant unge akademiutøvere

Formål

Målet med studien er å undersøke sammenhenger mellom vekst, modning, treningsbelastning og skader hos unge akademiutøvere, primært innen fotball og friidrett.

Prosjektbeskrivelse

Regelmessige målinger av vekst og modningsvariabler, kombinert med kontinuerlig registrering av treningsbelastning og idrettsskader over flere sesonger ved Aspire Academy i Qatar brukes for å undersøke sammenhengene mellom vekst, modning, treningsbelastning og skader.