Idrettsmiljøet blant ambisiøs idrettsungdom: Representerer det en sunn prestasjonskultur?

Ungdomsidretten har et stort helsefremmende potensiale. Men miljøet kan også være preget av tiltagende prestasjonsfokus med forventninger og press fra omgivelsene (og utøveren selv) om å prestere og å oppnå gode resultater. Samtidig er ungdomsperioden for mange unge karakterisert ved lav risikopersepsjon og høy risikovillighet vedrørende egen helse. Dette kan medvirke til økt vilje blant unge ambisiøse og målrettede utøvere til å ta sjanser og sette helsen på spill i jakten på prestasjon og gode resultater

Formell tittel

Helserisikopraksis blant ambisiøse norske ungdomsidrettsutøvere. Studier innen individuell- og lagidrett

Formål

Undersøke betydningen av teoretisk forankrede beskyttende og risikofremmende individ- og miljøfaktorer for atferd som kan utgjøre en helserisiko blant ungdom i egen idrett. Eksempler på slik atferd er bruk av smertestillende preparater, trene og konkurrere selv når en er skadet, bruk av ulike typer kosttilskudd samt holdninger til bruk av forbudte preparater (doping). Målgruppen er utøvere som satser på idretten sin, er målrettet og har et tydelig prestasjonsfokus. Formålet er å framskaffe kunnskap om de unges idrettsmiljø som kan bidra til fremme en robust og sunn prestasjonskultur

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter en systematisk oppsummeringsstudie og tre kvantitative empiriske studier. Førstnevnte med mål om å gi en oppdatert oversikt innen eget forskningsfokus. Oppsummeringsstudien bidrar samtidig til å ytterligere finstille forskningsmodellene for de tre empiriske studiene. Utvalget for de tre empiriske studiene baserer seg på data blant ungdomsidrettsutøvere innen utvalgte individuelle- og lagidretter. Datainnsamling vil bli gjennomført ved hjelp av elektronisk basert spørreskjema med validert spørreverktøy