Idrettselevers læring og utvikling i idrettsungdomsskoler

-

Formål

Formålet er å få bedre forståelse for hverdagen til unge mennesker som går på en idrettsungdomsskole og undersøke hvilke muligheter og utfordringer denne hverdagen medbringer. Det skjer mange endringer og påvirkninger i løpet av disse årene som har stor betydning for blant annet identitetsutvikling og fremtidsplaner. Det eksisterer lite kunnskap om hvilke endringer og påvirkninger som finner sted i denne aldersgruppen når idrett og skole praktiseres sammen i én arena, og det er derfor interessant å studere hvilke muligheter og utfordringer som produseres.

Prosjektbeskrivelse

Dette er et kvalitativt prosjekt hvor data vil genereres gjennom deltakende observasjoner og intervjuer