Idrettsdeltakelse for ungdom med funksjonsnedsettelse

-

Formell tittel

Hva fasiliterer idrettsdeltakelse for ungdom med funksjonsnedsettelser?

Formål

Faktorer assosiert med og som fasiliterer idrettsdeltakelse (over tid) for ungdom med funksjonsnedsettelser, spesielt i overgangen fra barne- til ungdomsidrett

Prosjektbeskrivelse

Systematisk litteraturstudie, dybdeintervju med ungdommene og fokusgruppeintervju med foresatte