Norsk idrett under krigen

-

Formell tittel

Norsk idrettshistorie gjennom krigen 1940-45

Formål

Gjøre rede for norsk idrett under krigsårene

Prosjektbeskrivelse

Gjennomgang av historiske arkiver og bilder