Idrett – og godt styresett - for alle?

-

Formell tittel

Idrett - og godt styresett - for alle? Implementering av godt styresett i idrettsforeninger

Formål

Doktorgradsprosjektet tar for seg implementeringen av godt styresett i idrettsforeninger, og hvordan krav og reguleringer fra eksterne interessenter påvirker det daglige arbeid og den idrettslige aktiviteten