Hvorfor ble de beste best?

Tid:

Sted: NIH. Aud A

Formell tittel

Hvorfor ble de beste best? En case studie av kvinnelige verdensenere i orientering, langrenn og langdistanseløp.

Formål

Espen Tønnesen har studert hvordan tre av verdens beste kvinnelige utholdenhetsutøvere; Bente Skari, Hanne Staff og Ingrid Kristiansen har trent gjennom sin karriere. Hovedmålet har vært å fremskaffe mer kunnskap om hva som er nødvendig for å utvikle kvinnelige utholdenhetsutøvere fra talent til internasjonale vinnere.
 
Denne kunnskapen kan være til hjelp for neste generasjons eliteutøvere.

Prosjektbeskrivelse

Avhandlingen er en monografi som omhandler nøkkelspørsmål knyttet til talentutvikling i utholdenhetsidretter.
 
Avhandlingen beskriver treningsprosessen til Staff, Skari og Kristiansen i henholdsvis orientering, langrenn og langdistanseløp. Totalt har over 44 år med treningsdata blitt analysert. Til sammen er over 15300 individuelle treningsøkter systematisk analysert for å kartlegge og beskrive treningsprosessen til disse tre suksessfulle utøverne.

Resultat

Hvilke krav stilles til de beste? Mentale ferdigheter er et indirekte krav. I konkurranser er evnen til å tåle smerte viktig. Selvtillit, evne til å regulere spenningsnivået, evnen til å holde konsentrasjon og evne til å visualisere er sentrale ferdigheter som har betydning for om en utøver klare  å utnytte sin kapasitet i konkurransesitasjon.
 
Mye trening på lavt nivå
Mye og rolig trening er vist å være mye viktigere enn tidligere forskning har antatt. Resultatene viser at de tre kvinnelige utøverne gjennomførte mer enn 80 % av sin totale treningstid på lav intensitet (I-sone 1 og 2). Dette avviker signifikant fra dagens idrettsvitenskapelige anbefalinger, som hovedsakelig bygger på korttidsstudier gjennomført på utrente eller moderat trente personer.

Videre viser resultatene at fra 18-års alder til utøverne oppnådde sine beste resultater, økte treningsmengden betydelig. Økningen skyldes hovedsakelig flere treningstimer med lav intensitet og ikke så mye økning i harde treningsøkter.

Det sentrale spørsmålet er hvorfor denne treningen er viktig for å optimalisere prestasjonsutviklingen over tid. Effekten og betydningen av trening på lav intensitet bør undersøkes nærmere i longitudinelle studier med eliteutøvere.