Hvordan forske på treningsbelastning og risiko for skade?

Skader som oppstår på grunn av overtrening er mulig å unngå, og det er et voksende behov for kunnskap om hvordan treningsbelastning har en effekt på skade. Likevel er det lite konsensus på hvordan man bør foreta analysene. I dette prosjektet skal vi finne ut hvilke metoder som egner seg best til denne forskningen.

-

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Forbedring av metodikk i forskning på treningsbelastning og risiko for skade: En analyse av analyser

Formål

Hovedformålet med dette doktorgradsprosjektet er å identifisere og anbefale egnede metoder for å forske på sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade.

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsprosjektet består av fire delprosjekter.

Delprosjekt I: Tidligere studier har vist at det er ikke nødvendigvis bare overtrening som kan øke risiko for skade, men også for lite trening. I dette delprosjektet skal vi utforske den ikke-lineære sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade.

Delprosjekt II: Forskere på feltet har brukt svært ulike metoder for å håndtere manglende verdier i dataene. Vi skal vurdere hvordan manglende verdier i idrettsdata bør håndteres.

Delprosjekt III: I dette delprosjektet skal vi identifisere hvilke statistiske metoder som kan estimere den kumulative effekten av langtidstreningsbelastning.

Delprosjekt IV: Forholdet mellom korttidstreningsbelastning og langtidstreningsbelastning kan ha en betydning for skaderisiko, men det er uvisst hvordan man best fanger opp en slik sammenheng. Dette prosjektet handler om å finne ut hvordan man bør analysere dette forholdet mht. risiko for skade.

Resultat

Vi har funnet egnede metoder for å håndtere ikke-linearitet, manglende verdier, langtidsstreningsbelastning, og forholdet mellom korttids- og langstidstreningsbelastning, når man skal forske på idrettsskader.

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Les hele rapporten

Last ned fra Brage