Hvordan forske på treningsbelastning og risiko for skade?

Skader som oppstår på grunn av overtrening er mulig å unngå, og det er et voksende behov for kunnskap om hvordan treningsbelastning har en effekt på skade. Likevel er det lite konsensus på hvordan man bør foreta analysene. I dette prosjektet skal vi finne ut hvilke metoder som egner seg best til denne forskningen

-

Formell tittel

Forbedring av metodikk i forskning på treningsbelastning og risiko for skade: En analyse av analyser

Formål

Hovedformålet med dette doktorgradsprosjektet er å identifisere og anbefale passende metoder for å forske på sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsprosjektet består av tre delprosjekter.

Delprosjekt I: Tidligere studier har vist at det er ikke nødvendigvis bare overtrening som kan øke risiko for skade, men også for lite trening. I dette delprosjektet skal vi utforske den ikke-lineære sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade

Delprosjekt II: Forskere på feltet har brukt svært ulike metoder for å håndtere manglende verdier i dataene. Vi skal vurdere hvordan manglende verdier i idrettsdata bør håndteres

Delprosjekt III: I dette delprosjektet skal vi identifisere hvilke statistiske modeller som er mest optimale å benytte ved forskning på treningsbelastning og risiko for skade