Hvilken rolle spiller bruk av aktivitetsmålere for opplevelsen av egen kropp, fysisk aktivitet og helse blant eldre mennesker?

Formell tittel

Bærbare aktivitetsmålere for å fremme fysisk aktivitet og helse – frigjørende eller disiplinerende?

Formål

Målet med prosjektet er å undersøke hva som skjer når grensene mellom kropp og teknologi blir mer utydelige. Hvordan påvirker bruk av aktivitetsmålere/smartklokker aldrende individers selvforståelse?

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er kvalitativt og skal primært samle data gjennom dybdeintervjuer. I tillegg planlegges deltakende observasjon og dokumentanalyse