Hvilke kunnskap lært gjennom idretten kan overføres til skolebenken?

-

Formell tittel

Life skills through sports for young student-athletes

Formål

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom FOBU og et forskningsteam fra Université Laval og University of Ottawa (Canada). Prosjektet er ledet av Prof. Christiane Trottier ved Université Laval i Québec, Canada. I dette prosjektet vil lærere og trenere lære om livsferdigheter som kan læres gjennom idrettsdeltakelse og hvordan disse kan overføres fra organisert idrett til andre læringskontekster.

Prosjektbeskrivelse

Forskere vil samarbeide med lærere og trenere gjennom et målrettet program, slik at det skapes muligheter for å overføre ulike livsferdigheter til skolesammenheng. Derfor vil forskningsprosjektet fokusere på relasjonene mellom trener, lærer og student-utøver gjennom hele prosessen. Et veiledningsprogram vil også bli etablert for idrettsgymnaser i Canada og Norge som ønsker å fokusere på overføringen av livsferdigheter fra idrett til skole, men også til andre læringskontekster for ungdom. Planleggingsfasen av prosjektet er allerede gjennomført, og intervensjonsprogrammet startet i september 2018. Intervensjonsprogrammet er delt inn i seks ulike deler og vil ha en varighet på to år. FOBU er hovedansvarlig for læringsstrategiene i femte del av intervensjonsprogrammet. Målet med disse strategiene er i korte trekk å fremme overskudd og forebygge utmattelse hos unge idrettsutøvere.

Resultat

Jørgensen, H; Lemyre, P.-N.; (2019). Holt, Nicholas. Multiple Learning Contexts and the Development of Life Skills Among Canadian Junior National Team Biathletes. Journal of Applied Sport Psychology.