Hva skjer ved langvarig bevegelighetstrening?

-

Tid:

Sted: Norges Idrettshøgskole

Formell tittel

Effect of 24 weeks of stretching on mechanical properties of the muscle-tendon unit

Formål

Bevegelighet er en av faktorene som avgjør en persons evne til å løse en gitt bevegelsesoppgave. Bevegelighetstrening benyttes i mange sammenhenger, både med helseperspektiv og innen toppidrett. Det er likevel ikke enighet om hvorvidt bevegelighetstrening kan hindre skader eller forbedre idrettsprestasjoner. Dette har sammenheng med at verken mekanismene for endring i bevegelsesutslag eller eventuelle andre effekter av bevegelighetstrening er verifisert.
 
Det finnes et fåtall forskningsprosjekter der mennesker trener bevegelighet over tid. Disse har lav kvalitet, og/eller har en relativt kort treningsperiode. Denne studien undersøker mekaniske endringer i muskel-sene-systemet etter et halvt år systematisk bevegelighetstrening.

Prosjektbeskrivelse

Studien følger en gruppe som gjennomfører et systematisk bevegelighetstreningsprogram for plantarfleksorene (baksiden av leggen) og hamstrings (baksiden av låret) i et halvt år.
I tillegg til de ytre endringene i bevegelsesutslag (ROM) benyttes ultralyd, MR, dynamometer og prøver av muskler og sener for å studere hvilke forhold som kan ha endret seg i vevet.
Følgende faktorer undersøkes:
  • Leddvinkel, passiv motstand og EMG-aktivitet ved maksimalt leddutslag
  • Passiv motstand mot bevegelse
  • Isokinetisk og isometrisk styrke
  • Senestivhet
  • Lengde, volum og tykkelse av muskler og sener
  • Mengde og egenskaper til kollagen og protein i muskler og sener
  • Muskelfiberretning

Studien undersøker hvordan disse faktorene endrer seg i løpet av bevegelighetstreningsperioden, og hvordan de endrer seg når man slutter å trene